top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж товарів

 Цей договір укладається між Продавцем – фізичною особою – підприємцем Лисицькою Світланою Миколаївною – офіційним дистриб’ютором продукції виробництва ВКФ «ВОЛХОВ-ЛТД» ТОВ та Покупцем продукції, що є в асортименті та представлена в каталозі на офіційному сайті Продавця.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 1. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця, адресована невизначеному колу осіб,  укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://www.volhov.ltd/shop дистанційним способом, на умовах, що містяться в цій Оферті. 

 2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. 

 3. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. 

 4. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Розмістити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору. 

 5. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;

2.2. Товар - визначена Продавцем продукція (кондитерські вироби), що є в асортименті та представлена в каталозі на офіційному сайті Продавця https://www.volhov.ltd/shop.

2.3. Інтернет – магазин» - сайт Продавця за адресою:https://www.volhov.ltd/shop, створений для укладення договорів купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару. 

2.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

2.5. Продавець – Фізична особа –підприємець Лисицька Світлана Миколаївна – офіційний дистриб’ютор продукції виробництва ВКФ «ВОЛХОВ-ЛТД» ТОВ.

2.6. Замовлення або Замовлення товару - належно оформлена та розміщена на Сайті заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

2.7. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

3.3. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Додати до кошику» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформлення Замовлення”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, адресу доставки Товару.

4.2 Після заповнення форми “Оформлення Замовлення", Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Розмістити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

4.3 Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару) умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

4.4 Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.5 Замовлення знаходиться в обробці з моменту оплати та/або підтвердження замовлення Покупцем.

4.6 Замовлення приймається в роботу лише після повної оплати, в розрізі цього можлива зміна дати та часового інтервалу доставки.

4.7 Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

4.8 Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.

4.9 З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків.

4.10 Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв'язуватися Продавець (або його представник), який уточнює деталі Замовлення, дату і час доставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5. 1 Покупець зобов’язаний:

 • надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

 • ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

 • в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

 • при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;

 • виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. 2 Покупець має право:

 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

 • здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3 Продавець зобов’язаний:

 • надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

 • на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю згідно з оформленим Замовленням і умовами Договору;

 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

5. 4 Продавець має право:

 • вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

 • Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

6.1 Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик.

6.2 Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

6.3 Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку.

6.4 Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.5 Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю.

6.6 Оплата замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Оплата».

6.7 Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця;

6.8 Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.9 Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

7. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР

7.1. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка», який є невід’ємною частиною даного Договору. 

7.2. Доставка Товару здійснюється службою доставки «Нова Пошта». 

7.3. Товар передається Покупцю в належним чином упакованому вигляді.

7.5. Оплата за послуги доставки сплачується Покупцем відповідно до діючих на момент замовлення тарифів служби доставки.

7.6. Продавець не несе відповідальність за якість доставлених товарів службою Нова Пошта. Відповідальність за збереження Товару з моменту прийняття Товару службою доставки до моменту його передачі Покупцеві несе служба доставки.

7.7. Продавець не несе відповідальність за пошкодження упаковки товару внаслідок транспортування не з вини Продавця.

7.8 При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності). Продавець не розглядає скарги стосовно комплектації замовлення в разі, якщо посилка не була перевірена під час отримання.

7.9. Протягом 24 годин з моменту оформлення Замовлення Покупець може відмовитись від Замовлення. Продавець залишає за собою право відмовити в скасуванні замовлення, якщо замовлення вже було зібране та передано до служби доставки.

7.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику). 

8. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ

8.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.94 р. «Про реалізацію окремих положень ЗУ «Про захист прав споживачів» продовольчі товари належать до Переліку Товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

9.2 Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (служба доставки).

9.3 Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

9.4 Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного зберігання Товару придбаного у Продавця.

9.5 Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.2. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

11. ДІЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС - МАЖОР)

11.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань, а зобов’язання Сторін - припиняються в разі настання під час дії Договору обставин непереборної сили (форс-мажору).

11.2 Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють такі обставини, на настання, дію припинення яких вони не мали/мають можливості вплинути, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

11.3 Про настання форс-мажорних обставин Сторона, яка підпала під дію таких обставин, повинна повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня початку дії таких обставин або надати підтвердження про настання таких обставин з Торгово-Промислової Палати України (її регіонального управління).

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути врегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угод і т.п. Спір, не врегульований шляхом переговорів, вирішується в суді відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Цей договір укладено на території України, він діє відповідно до чинного законодавства України.

13.2 Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

13.3 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

13.4 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Лисицька Світлана Миколаївна

Харківська обл., смт. Мала Данилівка, пров. Кленовий, буд. 6

РНОКПП 2614701489

тел. (___) ________

контакти

Волхов - виробництво печива та пряників

Мапа сайту

Телефон

Почта

+380 (73) 911 10 94

Публічна оферта

Політика конфіденційності

Instagram

© Copyright 2022 Всі права захищені

bottom of page